Trendy Energetyczne 2018

3 grudnia, 2018
Trendy Energetyczne 2018

– za nami najważniejsze wydarzenie branży OZE tej jesieni!

Ponad dwustu dwudziestu uczestników, blisko trzydziestu prelegentów i uczestników debat, jedenastu partnerów branżowych i współorganizatorzy wydarzenia z kręgów stowarzyszeń i uczelni wyższych to chyba najbardziej wyraziste podsumowanie dwóch kongresowych dni w Krakowie!

Prelekcje na najważniejsze dla branży tematy!
Czy dwa dni to wystarczająco dużo czasu, by poznać wszystkie aspekty kluczowe dla odnawialnych źródeł energii i dla efektywności energetycznej? Z pewnością nie, ale organizatorzy zrobili wszystko by ten czas wykorzystać jak najlepiej. Prelekcje, które zaproponowali specjaliści dotykały zarówno tematów związanych z fotowoltaiką, jak i z techniką grzewczą, elektromobilnością.

Uczestnicy otrzymali sporą dawkę informacji o termomodernizacji, zmianach cen surowców energetycznych, które czekają nas w najbliższych latach. Rozmawiano zarówno o digitalizacji branży grzewczej, nowoczesnych sposobach zasilania budynków, innowacjach technologicznych zarówno z punktu widzenia światowych jak i polskich producentów.

Analizowano program Czyste Powietrze – od podstaw, przez wymagania dla materiałów i urządzeń, po analizę przewidywanych efektów i zmian, jakim powinien zostać poddany.

Przełomowe porozumienie siedmiu czołowych stowarzyszeń branżowych!
Kulminacyjnym momentem pierwszego dnia Kongresu było podpisanie przez siedem czołowych organizacji branżowych porozumienia na rzecz współpracy w zakresie efektywności energetycznej.

Sygnatariusze zobowiązali się tym samym do podjęcia współpracy mającej na celu wsparcie w realizacji programu „Czyste Powietrze”, w zakresie konsultacji „Krajowego planu na rzecz energii i klimatu na lata 2021–2030” w celu wdrożenia rewidowanych dyrektyw dotyczących efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii oraz dyrektywy na rzecz zielonego budownictwa oraz innych inicjatyw administracji państwowej i publicznej.

Organizacje branżowe pokazały, że mają świadomość tego, że tylko skuteczna współpraca wielu środowisk pozwoli na osiągnięcie nadrzędnych i długofalowych celów naszego Państwa w zakresie efektywności energetycznej oraz podpisujących to porozumienie Organizacji. Podpisanie porozumienia świadczy o tym, że organizacjom branżowym w sposób szczególny zależy na powodzeniu realizacji programu Czyste Powietrze.

Będą również pracowały nad pozostałymi inicjatywami związanymi ze wzrostem jakości środowiska wewnętrznego w budynkach przy jednoczesnym ograniczeniu zużycia energii.

Poznaliśmy TRENDERÓW! Rozdano prestiżowe wyróżnienia!
Trender energetyczny to tytuł przyznawany osobom, które posiadają realny wpływ na zmiany w energetyce, które kreują lepszą rzeczywistość i nie są im obojętne problemy współczesnego świata. Dwie osobowości, które wyróżniono tytułem TRENDERA to

prof. dr hab. inż. Wojciech Górecki, który umiejętnie połączył wiedzę i doświadczenie zdobyte podczas pracy związanej z surowcami kopalnymi, z rozwojem i rozpoznaniem potencjału geotermalnego Polski. Zaraża pasją i doświadczeniem studentów, aktywnie włączając się w studenckie inicjatywy związane z odnawialnymi źródłami energii. Mamy nadzieję, że tytuł ten będzie uzupełnieniem osiągnięć, z okazji jubileuszu 50-lecia aktywności zawodowej,
Andrzej Guła, Prezes Krakowskiego Alarmu Smogowego, który rozpoczął w Polsce dyskusję o problemie niskiej emisji. Działania Pana Andrzeja Guły uświadomiły milionom Polaków, jakim powietrzem oddychają. Poprzez swoje inicjatywy kontroluje on działania władz w zakresie walki o czyste powietrze! Dzięki Panu Andrzejowi ten brudny problem naszego kraju jest podnoszony na szczeblu władz państwowych jak i europejskich. Jest symbolem walki o nasz wspólny, czysty kawałek nieba.

Czytaj kolejne

Tagi

Popularne

  • Czytaj →
  • Czytaj →

Archiwum