Ulga termomodernizacyjna

CEL PROGRAMU:
Ulga termomodernizacyjna przysługuje podatnikowi, który jest właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

ULGA POLEGA NA:
Odliczeniu od podstawy obliczenia podatku (przychodów – w przypadku podatku zryczałtowanego) wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym.

ULGĘ ODLICZA SIĘ:
➡️ w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono wydatek,
➡️ w sytuacji, gdy kwota odliczenia nie znalazła pokrycia w dochodzie (przychodzie) podatnika za rok podatkowy – podlega odliczeniu w kolejnych latach, nie dłużej jednak niż przez 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.
ODLICZENIU PODLEGAJĄ WYDATKI NA:
➡️ materiały budowlane wykorzystywane do docieplenia przegród budowlanych, płyt balkonowych oraz fundamentów,
➡️ węzeł cieplny,
➡️ kotły, zbiorniki na gaz, olej, kolektory, pompy, ogniwa fotowoltaiczne,
➡️ przyłącze do sieci ciepłowniczej lub gazowej,
➡️ stolarkę okienną i drzwiową,
➡️ usługi (audyt energetyczny, dokumentację projektową, docieplenie, wymianę stolarki, montaż kotła i urządzeń).

Zapraszamy do kontaktu

Dowiedz się więcej! Szczegółowych informacji udzieli Specjalista ds. dotacji:

Katarzyna Pitura

Przykładowe wyliczenia kosztów inwestycji

po uwzględnieniu dotacji „Czyste Powietrze”

Dom jednorodzinny
z 2005 roku
Symulacja dotacji
Ulga termomodernizacyjna
Dom jednorodzinny<br/>z 2005 roku
  • Powierzchnia 150 m2
  • Zapotrzebowanie na ciepło 7,75 kW
  • Wymiana kotła węglowego na pompę ciepła

Pozostałą kwotę kosztów kwalifikowanych wynoszącą 16 500 zł można odliczyć od podatku.

Ulga termomodernizacyjna polega na odliczeniu od podstawy obliczenia podatku (przychodów – w przypadku podatku zryczałtowanego) wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym.