PONE Lublin

Program Ograniczenia Niskiej Emisji obejmuje dofinansowanie działań polegających na trwałej zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym w lokalach i nieruchomościach w granicach administracyjnych Miasta Lublin.

O dotację mogą ubiegać się osoby fizyczne (w tym najemcy lokali komunalnych), wspólnoty mieszkaniowe, jak i osoby prawne, w tym przedsiębiorcy, czy jednostki sektora finansów publicznych, będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

Dotacja może wynieść do 50% poniesionych i udokumentowanych kosztów kwalifikowanych. Przysługuje na wymianę pracujących systemów ogrzewania opartych na paliwie stałym (węgiel, drewno), które stanowią trwałe wyposażenie budynku lub lokalu i są jedynym źródłem ogrzewania. Program obejmuje dofinansowanie do zmiany systemu ogrzewania na podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej, na ogrzewanie elektryczne, gazowe lub olejowe, na pompy ciepła lub na system hybrydowy (mieszane systemy centralnego ogrzewania z wyłączeniem systemów opartych na paliwach stałych).

Jak uzyskać dofinansowanie?

Podstawą wzięcia udziału w programie jest złożenie odpowiedniego wniosku o udzielenie dotacji wraz z wymaganymi załącznikami. Nabór wniosków o dofinansowanie prowadzony jest w sposób ciągły, a wnioski rozpatrywane są według kolejności wpływu.

Zapraszamy do kontaktu

Dowiedz się więcej! Szczegółowych informacji udzieli Specjalista ds. dotacji:

Katarzyna Pitura